هزینه برق کولرگازی

هزینه برق کولرگازی
هزینه برق کولرگازی

هزینه برق کولرگازی ماهیانه چقدر است؟

محاسبه هزینه برق کولر گازی اسپلیت
پاسخ به این سوال کمی سخت است و تعرفه هر کیلووات برق در بعضی شهرها فرق دارد و مشتری باید به قبض برق خود اعم از تجاری یا مسکونی رجوع کنید و همچنین با کنتور های برق دیجیتال جدید که چند تعرفه هستند سه حالت کم بار، میان بار و اوج بار در قبض برق قابل رویت است و شب ها تعرفه برق گران تر و اوج بار محاسبه می شود.فدک سرما09127652048
اما به زبان ساده وات مصرفی بر ساعت کولرگازی که در برچسب کنار دستگاه درج شده را بر مبلغ هر کیلووات ساعت مندرج در قبض برق ضرب کرده تا مصرف هر ساعت به دست آید سپس عدد حاصله را در تعداد ساعت شبانه روز خود ضرب کنید و سپس فدک سرما09127652048این عدد را در 30 روز ضرب کرده تا مصرف برق یک ماه یک کولر به دست آید.

کندانسور جنرال
کندانسور جنرال

پرسش هزینه برق مصرفی اسپلیت اینورتر چقدر است؟
پاسخ پرسش بالا مربوط به کولرگازی معمولی و با کمپرسور دور ثابت بود.
اما محاسبه مصرف برق اسپلیت اینورتر که دارای کمپرسور دور متغییر بوده سخت است، چون اینورتر همیشه با یک ظرفیت کار نمی کند و در نتیجه میزان برق مصفدک سرما09127652048رفی در هر لحظه فرق دارد. اما به طور کلی اینورتر های به نسبت کولرهای معمولی 50 تا 60 درصد کم مصرف ترند. و تمام محاسبات ظرفیت و مصرف برق دستگاه ها در شرایط آزمایشگاه است.

البته باید به این موضوع مهم که از تبلیغ تا واقعیت فاصله بسیار زیادیست توجه داشت

بسیاری از برندهای معتبر در حال حاضر بیشتر از پرداختن به کیفیت کولر گازی به تبلیغات درو غ می پردازند.

در رابطه با

هزینه برق کولرگازی ماهیانه چقدر است؟

مصرف برق کولر کازی اینورتر باید حتما توجه داشت که اولین و مهم ترین شرط کم مصرف بودن اسپلیت کولر گازی اینورتر انتخاب ظرفیت متناسب با محیط می باشد،اگر کمتر از طرفیت متناسب انتخاب شود هزینه مصرف آن فرقی با کولر گازی معمولی نخواهد کرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.