مشعل ها

مشعل ها با احتراق سوخت وظیفه تامین حرارت لازم برای تولید آب گرم و یا بخار را بر عهده دارند مهمترین مشخصه مشعل ها ظرفیت حرارتی و دبی سوخت مصرفی آنهاست.
روش های مختلفی جهت دسته بندی مشعل ها وجود دارد که مهمترین آن دسته بندی مشعل ها بر اساس روش اختلاط سوخت و هوا و یا نوع کنترل احتراق می باشد.

دسته بندی مشعل ها بر اساس روش اختلاط سوخت و هوا

مشعل های انتشاری یا تشعشعی

مشعل هایی هستند که در آنها سوخت به طور مستقل وارد محفظه احتراق می شود و در ناحیه احتراق با هوا ترکیب می شود که نمونه آن در شعله شمع دیده می شود.مهمترین ویژگی این مشعل ها در شعله درخشان آن می باشد که این تشعشع در اثر شکستن کربن در داخل هیدروکربن های سوخت می باشد که در حرارت های بالا دارای ضریب تشعشعی قابل رویتی می باشد برخی از خصوصیات بارز این مشعل ها عبارت است از:

صدای بسیار کم شعله و عدم وجود پس زدگی شعله مقدار حرارت فقط بوسیله شیر سوخت تنظیم می گردد طول شعله آن بسیار بلند است، درجه حرارت شعله تشکیل شده بسیار کمتر از دیگر مشعل ها است.

– مشعل های اتمسفریک

به مشعل هایی گفته می شود که در آنها سوخت با سرعت زیاد از نازلی خارج می شود و خلائی در اطراف منطقه پاشش ایجاد می شود که منجر به تمین هوای مورد نیاز برای احتراق می شود کاربرد این نوع مشعل ها کم بوده و در دستگاه های حرارتی تجاری قدیمی دیده می شود.

– مشعل های دمنده

مشعل هایی که هوای مورد نیاز آنها بوسیله یک فن دمنده تامین می شود که نمونه آن مشعل های به کار رفته در بویلرهاست که خود به دو دسته تقسیم می شوند:

– مشعل های دمنده پیش مخلوط

مشعل های دمنده پیش مخلوط مشعل هایی هستند که در آن هوا با سرعت از نازل خارج شده و گاز را با فشار پائین در اطراف نازل وجود دارد با خود به داخل می کشد از نظر کلی مشعل های پیش مخلوط دمنده با مشعل های اتمسفریک قابل مقایسه هستند با این تفاوت که در این مشعل ها به جای گاز و هوا با سرعت از نازل خارج شده و گاز اطراف را با خود به داخل لوله مخلوط می کشد.

– مشعل های مخلوط سر نازل

در مشعل های مخلوط سرنازل، مخلوط سوخت و هوای احتراق بطور همزمان در سر دهانه مشعل صورت می گیرد مزایای این مشعل ها به شرح زیر است:

1- توکشیدگی شعله در این مشعل وجود ندارد

2- فشار هوای مشعل می تواند می باشد

3- پایداری در مقابل پرش شعله افزایش یافته و مشعل می تواند با هوای اضافی همکار کند

4- امکان استفاده از هوای پیش گرم با حرارت های بالا در این نوع مشعل ها وجود دارد

5- این مشعل ها قادر به کار با سوخت های مختلف به صورت جداگانه و یا ترکیبی هستند.

دسته بندی مشعل ها بر اساس نوع کنترل احتراق

– مشعل های یک مرحله ای

برای سوخت های مایع استفاده می شود گاهی اوقات مشعل افشانه ای هم می گویند از آنها سوخت را به جای آنکه تبخیر کنند می افشانند. گاهی نیز به آنها مشعلی نازل هم می گویند چون سوخت از میان یک نازل لوله تفنگی با فشار بیرون رانده می شود برای تشکیل افشانه لازم است سوخت مایع به ذرات یا قطرات بسیار ریز تبدیل شود این قبیل مشعل ها را برای دیگ های حرارت مرکزی معمولی و کوچک به کار می برند تنظیم آنها را تنظیم دونقطه ای گویند که تابعی از درجه حرارت و فشار می باشد. مقدار مصرف سوخت آنها در ساعت ثابت می باشد و توسط فشار پمپ و اندازه نازل معین شده است .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.